Hur man skapar flera e-postadresser i Gmail (2023)

Det finns många användbara Gmail-funktioner, varav en är möjligheten att skapa flera e-postadresser i Gmail. Detta är användbart för något som ditt personliga namn och företagsnamn, eller ett alias för dejtingsajter.

Genom att skapa mer än en e-postadress kan du lindra viss e-postöverbelastning genom att ha två olika inkorgar. Gmail är en fantastisk tjänst, men du får bara en e-postadress.

De kan vara coola, men de är inte alltid tillräckligt för att möta dina behov när du har flera personer i ditt liv som vill kontakta dig. Ett sätt att kringgå detta är att använda en sekundär e-postadress som du skapar själv.

Genom att skapa ett separat e-postkonto från Gmail som du kontrollerar är det enkelt att hantera sekretessinställningar och arbetsflödet för inkommande e-postmeddelanden. Gmail lade nyligen till möjligheten att skapa flera e-postadresser på en individs konto.

Den här funktionen finns i alternativet "Flera adresser" i Inställningar. Genom att klicka på det här alternativet kan användare ange ett namn för sin nya e-postadress, samt hur ofta de vill att den ska skickas till deras inkorg.

Hur man skapar flera e-postadresser i Gmail (1)

De kan också ange ursprunget för sina e-postmeddelanden och om de vill att de ska skickas från en mobil enhet. Gmail är ett enkelt sätt att skapa flera e-postadresser. Om du har flera e-postadresser som du behöver använda är detta en användbar funktion att ha.

Så här skapar du en ny Gmail-adress: Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet av din Gmail-inkorg och välj "Inställningar". Därifrån väljer du "Gmail-inställningar". Klicka sedan på "Lägg till en annan adress" under avsnittet "Flera e-postadresser".

Du kommer sedan att bli ombedd att ange ditt önskade användarnamn ochlösenordsinformationför ditt nya e-postkonto. Gmail låter dig skapa högst fem e-postadresser med ditt Google-konto.

För att ändra det är det nödvändigt att ta bort din nuvarande e-postadress och sedan skapa en ny genom att gå till fliken "gmail" högst upp på skärmen och klicka på "Skapa nytt konto".

Med introduktionen av Gmails flera e-postadresser har det blivit lättare att ha flera e-postadresser för dina olika ändamål.

Du kan skapa avsändare med specifika domäner, domäner med specifika mottagare och mottagare med specifika domäner. Detta är ett bra sätt att undvika förvirring mellan dina e-postkonton i en inkorg.

Många använder Gmail för att skicka och ta emot e-post. Istället för att använda en enda Gmail-adress kanske du vill överväga att skapa en annan så att du kan separera dina professionella och personliga e-postmeddelanden.

När du har flera e-postadresser i Gmail är det lättare för spammare att filtrera sina meddelanden från inkorgarna på dina företagskonton. Du kommer också att skapa en bättre arbetsmiljö för dig själv på sikt.

Att ha en sekundär e-postadress är ett utmärkt sätt att organisera din inkorg, hålla isär din arbets- och personliga e-post, eller ha en för företag och en för personligt bruk. Du kan också tilldela olika Gmail-adresser till olika kontakter som du inte vill ha på ett ställe.

Det coola med att ha flera adresser är att om du får ett e-postmeddelande från någon som inte är viktigt för dig kan du bara vidarebefordra dem till skräppostmappen utan att ens öppna meddelandet!

Hur man skapar flera e-postadresser i Gmail (2)

Ett av de viktigaste sätten att skapa flera e-postadresser är att använda ett tredjepartsverktyg. Det finns flera tillgängliga verktyg som hjälper till med detta, som Mailinator och Acompli.

Gmail har också möjlighet att skapa flera e-postadresser på samma konto genom att ställa in filter. Gmail är ett verktyg som många använder regelbundet och det är lätt att gå vilse i de otaliga meddelandena och mejlen.

För att hjälpa dig hålla ordning, skapa flera Gmail-adresser så att du kan separera dina olika grupper av vänner.

Hur man vidarebefordrar e-post från ett Gmail-konto till ett annat

Gmail låter dig skapa flera e-postkonton med olika användarnamn och lösenord. Detta kan vara användbart för att vidarebefordra din e-post från ett konto till ett annat eller för att skapa ett nytt e-postkonto från början.

Innan du börjar ändra din e-postadress, se till att du inte använder några konton som använder Gmails vidarebefordrantjänst. Om du använder Gmail och vill vidarebefordra e-postmeddelanden till ett annat konto, följ den här länken.

För att komma igång, öppna ditt Gmail-konto och klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet av fönstret. Välj "Inställningar" i rullgardinsmenyn som visas. Under "Vidarebefordran och POP/IMAP" bläddrar du ned till "Lägg till en annan postlåda".

Fyll i formuläret med din önskade e-postadress, namnge det vad du vill och tryck på "Spara ändringar".

Du kommer nu att ha en ny e-postadress på ditt Gmail-konto. Nedan visar vi hur du vidarebefordrar e-post från ett Gmail-konto till ett annat.

Innan du vidarebefordrar e-postmeddelanden från Gmail, se till att kontrollera dina inställningar för skräppostfilter.

Hur man skapar flera e-postadresser i Gmail (3)

Om du vill skapa flera e-postadresser i Gmail följer du stegen nedan. Öppna Gmail-inställningarna från den vänstra kolumnen i inkorgen, välj Vidarebefordran och POP/IMAP.

Du kan vidarebefordra ett e-postmeddelande från ett Gmail-konto till ett annat. Allt du behöver göra är att gå in i dina inställningar, klicka på fliken för det kontot och sedan scrolla ner till vidarebefordransektionen.

Vilka är de två sätten att bekräfta din inloggning?

Gmail har två sätt att bekräfta din inloggning. Det första sättet är genom att klicka på knappen "Logga in" längst ner på skärmen och sedan ange ditt lösenord.

Det andra sättet är att klicka på ikonen "Kontoinställningar" i det övre högra hörnet på varje Gmail-sida, scrolla ner och klicka på "Bekräfta säkerhetskod" för att ange din säkerhetskod. Det finns två sätt att bekräfta din kontoinloggning: telefonverifiering och lösenordsåterställning.

För att börja klicka på "kugghjuls"-ikonen (tre punkter) i det övre högra hörnet av din Gmail-inkorg och välj "användare och recensioner."

För att kontrollera ditt telefonnummer efter en bekräftelsekod, skriv in *#*#8999#*#* eller tryck på länken på bekräftelsekoden du fick i ditt e-postmeddelande efter att du skapat ett nytt konto.

För att välja en metod för återställning av lösenord, klicka på länken bredvid "Ändra lösenord". Gmail erbjuder två sätt att bekräfta din inloggning, det ena är ett telefonnummer och det andra är att skicka ett textmeddelande.

Följ dessa steg för att skapa flera e-postadresser i Gmail:

1. Gå till https://myaccount.google.com/ 2. Klicka på knappen "Logga in" och logga in med ditt Gmail-konto

3. På höger sida klickar du på "Skapa ett alias".

4. På den här skärmen kommer du att kunna skapa ett e-postmeddelande för ditt alias genom att gå igenom följande uppmaningar:

- Ange ett namn för din nya alias-e-postadress

-Välj ett färgschemaför din nya e-postadress

5. Scrolla ner och klicka sedan på knappen "Lägg till" när du är klar

Om du letar efter sätt att användae-postmeddelanden utan telefonnummerverifieringkolla in den tidigare artikeln i Collectiveray.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan flera e-postadresser skapas i gmail. Se bara till att du vet var din e-postadress skickas och hur e-postadressen ser ut.

Den här artikeln visade dig stegen som behövs för att skapa flera e-postadresser i ditt Gmail-konto. Det gick också in i detalj om hur man använder dessa e-postadresser och vad som är fördelen med det.

Har du någonsin velat skapa flera e-postadresser i Gmail, men inte vetat hur? Gmail erbjuder ett sätt för dig att skapa flera e-postmeddelanden för samma Google-konto. För att hantera e-post kan du använda Gmails funktion för flera inkorg.

Med den här funktionen kan du ha flera e-postadresser över hela ditt konto. Många människor har problem med att skapa ytterligare e-postkonton. För att göra det, gå till "Inställningar" > "Etiketter och sökning." Använd sökfältet för ditt e-postkonto och välj "Skapa en ny etikett". Härifrån anger du önskat namn och klickar på "Spara".

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 09/28/2023

Views: 6069

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.